Wyniki wyszukiwania

Filtry: Szkoła Ponadpodstawowa

Znaleziono 180

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Dowód schematu Hornera

miniatura

Rozkład wielomianów na czynniki − pierwiastki całkowite

miniatura

Własności funkcji liniowej

miniatura

Zadania o wieku ludzi

miniatura

Objętość walca

miniatura

Rozpoznawanie wielokątów podobnych

miniatura

Różnica kwadratów

miniatura

Wzór ogólny ciągu arytmetycznego - zadania część 2

miniatura

Dowody z wykorzystaniem wzorów skróconego mnożenia

miniatura

Pierwiastki całkowite oraz wymierne wielomianu

miniatura

Wykres i własności funkcji x do kwadratu

miniatura

Równoległość wykresów funkcji liniowych

miniatura

Zadania geometryczne

miniatura

Pole powierzchni walca

miniatura

Cechy podobieństwa trójkątów

miniatura

Działania na wyrażeniach algebraicznych

miniatura

Trzy kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego

miniatura

Podzielność liczb - zadania dowodowe

miniatura

Jedynka trygonometryczna

miniatura

Wykres i własności funkcji minus x do kwadratu

miniatura