Wyniki wyszukiwania ( 2497 )

miniatura

Higiena i choroby układu ruchu

Dowiesz się: dlaczego aktywność fizyczna jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania układu ruchu, jakie są schorzenia układu ruchu, jakie są przyczyny powstawania skrzywień kręgosłupa, płaskostopia, krzywicy, osteoporozy, jakie są zasady profilaktyki tych chorób.
miniatura

Połączenia kości

Dowiesz się: w jaki sposób kości łączą się sobą w układzie ruchu, jakie są typy połączeń kości w naszym układzie ruchu, jaką rolę w układzie ruchu pełnią mięśnie, ścięgna, kości i stawy.
miniatura

Budowa i funkcjonowanie mięśni

Dowiesz się: jaką funkcję pełnią mięśnie w organizmie człowieka, jak zbudowane są włókna mięśniowe, na czym polega faza czynna i bierna ruchu, czyli skurcz i rozkurcz mięśnia, jaka jest różnica między mięśniem gładkim a poprzecznie prążkowanym.
miniatura

Budowa i funkcje kości

Dowiesz się: jakie są kształty kości, jak zbudowana jest kość długa, jaka jest budowa chemiczna kości, jakie funkcje pełnią składniki kości, jak zbadać rolę składników tworzących kość.
miniatura

Szkielet osiowy i szkielet kończyn

Dowiesz się: jak nazywają się poszczególne elementy szkieletu osiowego, jak nazywają się kości obręczy barkowej, biodrowej i kończyn, jak nazywają się kości czaszki, jak zbudowana jest klatka piersiowa, jak nazywamy poszczególne odcinki kręgosłupa.
miniatura

Układ ruchu

Opis: Z tej playlisty nauczysz się rozpoznawać na schemacie, rysunku, modelu elementy szkieletu osiowego, obręczy i kończyn. Poznasz funkcje kości, cechy ich budowy fizycznej i chemicznej oraz rolę i współdziałanie mięśni, ścięgien, kości i stawów w wykonywaniu ruchów. Ponadto zrozumiesz, jak ważna jest aktywność fizyczna dla prawidłowego wzrostu i funkcjonowania układu ruchu. Dowiesz się też, jakie są przykłady schorzeń układu ruchu oraz zasady ich profilaktyki.
miniatura

Witaminy i sole mineralne

Dowiesz się: jakie znaczenie dla organizmu mają witaminy A, D, E, K, C, B6, B12, jakie są funkcje składników mineralnych: magnezu, wapnia i żelaza, jakie są skutki niedoboru i nadmiaru witamin i składników mineralnych. %MCEPASTEBIN%
miniatura

Budowa i funkcjonowanie układu pokarmowego

Dowiesz się: jak nazywają się poszczególne elementy układu pokarmowego, jakie są funkcje żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego, grubego, wątroby i trzustki, jakie procesy zachodzą w jamie ustnej, jak nazywają się różne zęby i jaka jest ich rola w obróbce pokarmu, jak zapisujemy wzór zębowy.
miniatura

Silnik elektryczny

Dowiesz się: od czego zależy siła magnetyczna, jak zbudowany jest silnik elektryczny, jak działa silnik elektryczny, gdzie ma zastosowanie silnik elektryczny.
miniatura

Elektromagnes

Dowiesz się: jak zbudowany jest elektromagnes, jak wzmocnić działanie elektromagnesu, do czego wykorzystuje się elektromagnesy.
miniatura

Właściwości magnetyczne przewodnika z prądem

Dowiesz się: jak przewodniki, w których płynie prąd, oddziałują ze sobą i z magnesami trwałymi, na czym polegało doświadczenie Ørsteda i jakie płyną z niego wnioski.
miniatura

Magnesy wokół nas

Dowiesz się: czym są bieguny magnetyczne, jak oddziałują na siebie magnesy, jak igła magnetyczna zachowuje się w obecności magnesu.
miniatura

Magnetyzm

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jak nazywają się bieguny magnesów stałych, jakie jest oddziaływanie między nimi oraz jak zachowuje się igła magnetyczna w obecności magnesu. Poznasz też zasadę działania kompasu, budowę i działanie elektromagnesu. Zrozumiesz, jak oddziałują na siebie elektromagnesy i magnesy, a także jaka jest podstawa działania silników elektrycznych.
miniatura

I zasada termodynamiki

Dowiesz się: jak można zwiększyć energię wewnętrzną ciała, jak gazy mogą wykonać pracę, czym jest ciepło i jaka jest jego jednostka, jaki jest kierunek przepływu ciepła, jaka jest treść pierwszej zasady termodynamiki.
miniatura

Konwekcja i promieniowanie

Dowiesz się: jak opisać ruch gazów i cieczy w zjawisku konwekcji, na czym polega promieniowanie cieplne.
miniatura

Przewodnictwo cieplne

Dowiesz się: na czym polega zjawisko przewodnictwa cieplnego, jaka jest rola izolacji cieplnej, jak określić, który z badanych materiałów jest lepszym przewodnikiem ciepła.
miniatura

Topnienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie

Dowiesz się: jak nazywają się zmiany stanów skupienia (przemiany fazowe) i jak je rozróżniać, na czym polega zjawisko topnienia, krzepnięcia, wrzenia, parowania, skraplania, sublimacji i resublimacji.
miniatura

Ciepło właściwe

Dowiesz się: co to jest ciepło właściwe i jaka jest jego jednostka, jaka jest zależność między przekazywaniem ciepła, masą substancji i temperaturą tej substancji.
miniatura

Równowaga termiczna

Dowiesz się: jak można zmienić energię układu (energię wewnętrzną), jaki jest związek między temperaturą a średnią energią kinetyczną ruchu chaotycznego cząsteczek.
miniatura

Energia wewnętrzna i temperatura, przekazywanie ciepła

Dowiesz się: czym jest temperatura i co oznacza równowaga termiczna, jak posługiwać się skalami temperatur (Celsjusza, Kelvina, Fahrenheita), jak przeliczać temperaturę w stopniach Celsjusza na temperaturę w kelwinach i odwrotnie, jaki jest związek między temperaturą a średnią energią kinetyczną (ruchu chaotycznego) cząsteczek.