Wyniki wyszukiwania ( 2558 )

miniatura

Obrazy w zwierciadłach

Dowiesz się: jak konstruować obrazy powstające w zwierciadłach, jakie cechy mają obrazy powstające w zwierciadłach, gdzie używa się zwierciadeł.
miniatura

Zwierciadła i soczewki

Dowiesz się: co nazywamy zwierciadłem, jakie są rodzaje zwierciadeł, jakie są rodzaje soczewek oraz ich cechy, w jaki sposób promienie światła przechodzą przez soczewki.
miniatura

Załamanie i rozszczepienie światła

Dowiesz się: na czym polega zjawisko załamania światła, w jaki sposób można rozszczepić światło na poszczególne barwy, jak powstaje tęcza.
miniatura

Odbicie i rozproszenie światła

Dowiesz się: jak brzmi prawo odbicia światła, gdzie wykorzystujemy prawo odbicia światła, jaka jest różnica między odbiciem a rozproszeniem światła.
miniatura

Cień i półcień

Dowiesz się: kiedy powstaje cień, a kiedy półcień, jaki jest mechanizm powstawania zaćmień Słońca i zaćmień Księżyca.
miniatura

Światło i jego właściwości

Dowiesz się: jakie są podstawowe właściwości światła, jak światło rozchodzi się w ośrodkach jednorodnych i niejednorodnych.
miniatura

Optyka

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jakie są podstawowe właściwości światła, jak rozchodzi się światło, kiedy powstaje cień, a kiedy półcień, na czym polega zjawisko zaćmienia Słońca i zaćmienia Księżyca. Poznasz prawo odbicia i rozproszenia światła. Dowiesz się, na czym polega zjawisko załamania światła, w jaki sposób można rozszczepić światło na poszczególne barwy i jak powstaje tęcza. Dowiesz się także, czym są zwierciadła i soczewki oraz jak powstają w nich obrazy. Poznasz budowę oka oraz wady refrakcji.
miniatura

Budowa, funkcje i higiena skóry

Dowiesz się: jakie funkcje pełni skóra, jak nazywają się elementy budowy skóry, jakie są częste choroby skóry oraz podstawowe zasady ich profilaktyki, jak rozpoznać grzybicę skóry i paznokci oraz czerniaka, dlaczego nadmierne opalanie zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwory skóry.
miniatura

Smak, węch i dotyk

Dowiesz się: jak działają zmysły dotyku, smaku i węchu, gdzie znajdują się receptory właściwe tym zmysłom.
miniatura

Narząd słuchu i równowagi

Dowiesz się: jak jest zbudowane ucho i czemu służą poszczególne jego elementy, jak hałas wpływa na zdrowie człowieka.
miniatura

Narząd wzroku

Dowiesz się: jak jest zbudowane ludzkie oko i jak powstaje w nim obraz, jak sprawdzić, że mamy w oku plamkę ślepą, czyli tarczę nerwu wzrokowego, jakie są przyczyny powstawania wad wzroku, takich jak krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm i zez, oraz jak można korygować te wady.
miniatura

Układ wydalniczy

Dowiesz się: czym jest wydalanie, jakie substancje są wydalane z organizmu człowieka, jakie narządy biorą udział w wydalaniu, co wchodzi w skład układu moczowego, jakie są częste choroby układu moczowego i jak im zapobiegać, dlaczego ważne jest okresowe badanie kontrolne moczu.
miniatura

Higiena i choroby układu oddechowego

Dowiesz się: jak palenie tytoniu (także bierne) wpływa na funkcjonowanie układu oddechowego, jaki jest wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ oddechowy, jakie są przykłady chorób układu oddechowego i jak się im zapobiega.
miniatura

Wymiana gazowa

Dowiesz się: na czym polega wymiana gazowa, która faza oddychania jest fazą czynną, a która bierną, na czym polega wdech i wydech, które mięśnie biorą udział w wentylacji płuc, na czym polega wymiana gazowa wewnętrzna, a na czym zewnętrzna, czym się różni powietrze wydychane od wdychanego, jak samodzielnie zrobić model działania klatki piersiowej i płuc.
miniatura

Budowa i funkcjonowanie układu oddechowego

Dowiesz się: jakie elementy tworzą układ oddechowy, jakie są funkcje układu oddechowego, jaki związek ma budowa różnych elementów układu oddechowego z pełnioną przez nie funkcją, jak powstaje głos.
miniatura

Odporność człowieka

Dowiesz się: co to jest odporność wrodzona i odporność nabyta, jakie są sposoby nabywania odporności czynnej, biernej, naturalnej, sztucznej, jak działają szczepionki i surowice, po co wykonuje się przeszczepy, co to jest alergia, czym jest AIDS.
miniatura

Budowa i funkcje układu limfatycznego

Dowiesz się: gdzie znajdują się narządy układu odpornościowego, jaka jest rola śledziony, grasicy, węzłów chłonnych i limfy.
miniatura

Higiena i choroby układu krążenia

Dowiesz się: jak wysiłek fizyczny wpływa na tętno i ciśnienie krwi, jak aktywność fizyczna i prawidłowa dieta wpływają na funkcjonowanie układu krążenia, jakie są choroby krwi i jak im zapobiegać, na czym polega anemia, białaczka, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, zawał serca, dlaczego trzeba regularnie robić badania kontrolne krwi, mierzyć tętno i ciśnienie tętnicze.
miniatura

Skład i funkcje krwi

Dowiesz się: z czego składa się krew, jakie funkcje pełnią elementy morfotyczne i osocze, jakie są grupy krwi, jakie zasady obowiązują przy transfuzji, jak uniknąć konfliktu serologicznego.
miniatura

Krwiobieg mały i duży

Dowiesz się: jakie elementy układu krwionośnego tworzą krwiobieg duży i mały, jak w układzie krążenia płynie krew odtlenowana, a jak natlenowana, jak działa mechanizm wymiany gazowej, co to znaczy, że układ krwionośny jest zamknięty.