Wyniki wyszukiwania ( 2558 )

miniatura

Budowa i funkcje układu krążenia

Dowiesz się: jak jest zbudowany układ krążenia, jakie są funkcje elementów układu krążenia, jak wysiłek fizyczny wpływa na zmiany tętna i ciśnienia tętniczego krwi, kiedy wykonywać badania kontrolne krwi, jak mierzyć tętno i ciśnienie tętnicze.
miniatura

Krążenie

Opis: Z tej playlisty nauczysz się rozpoznawać elementy budowy układu krążenia i układu limfatycznego oraz poznasz krążenie krwi w obiegu małym i dużym i rolę głównych składników krwi. Poznasz grupy krwi układu AB0 i Rh oraz dowiesz się, na czym polega konflikt serologiczny. Nauczysz się mierzyć tętno. Ponadto poznasz przykłady chorób układu krążenia oraz zasady ich profilaktyki. Dowiesz się też, co to jest odporność wrodzona i nabyta oraz czynna, bierna, naturalna i sztuczna. Poznasz istotę alergii oraz sposób działania szczepionek i surowicy oraz znaczenie transplantacji.
miniatura

Fale elektromagnetyczne

Dowiesz się: jak powstają fale elektromagnetyczne, jakie są rodzaje fal elektromagnetycznych, od czego zależą właściwości fal elektromagnetycznych, jakie jest zastosowanie fal elektromagnetycznych.
miniatura

Przemiany energii w ruchu drgającym

Dowiesz się: jakie przemiany energii zachodzą w ruchu drgającym.
miniatura

Fale dźwiękowe

Dowiesz się: co może być źródłem dźwięku, jak powstają fale dźwiękowe, jakie wielkości fizyczne opisują fale dźwiękowe, od czego zależy wysokość i głośność dźwięku.
miniatura

Fale, rozchodzenie się fal

Dowiesz się: czym jest fala i jakie ma właściwości, jakie wielkości opisują fale, jaki jest związek między drganiami a falami.
miniatura

Amplituda, okres i częstotliwość drgań

Dowiesz się: jakie wielkości fizyczne opisują ruch drgający, jak wyznaczać okres i częstotliwość drgań wahadła.
miniatura

Drgania, ruch drgający

Dowiesz się: jaki ruch nazywamy ruchem drgającym, jak wygląda wykres ruchu drgającego.
miniatura

Ruch drgający i fale

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jaki ruch nazywamy ruchem drgającym, jakie wielkości fizyczne go opisują oraz jak wyznaczać okres i częstotliwość drgań wahadła, a także jak wygląda jego wykres i jakie przemiany energii zachodzą w ruchu drgającym. Dowiesz się, czym jest fala, jakie ma właściwości i jakie wielkości ją opisują oraz jaki jest związek między drganiami a falami. Poznasz mechanizm powstawania fal dźwiękowych, cechy dźwięku. Poznasz także fale elektromagnetyczne i ich zastosowanie.
miniatura

Higiena i choroby układu ruchu

Dowiesz się: dlaczego aktywność fizyczna jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania układu ruchu, jakie są schorzenia układu ruchu, jakie są przyczyny powstawania skrzywień kręgosłupa, płaskostopia, krzywicy, osteoporozy, jakie są zasady profilaktyki tych chorób.
miniatura

Połączenia kości

Dowiesz się: w jaki sposób kości łączą się sobą w układzie ruchu, jakie są typy połączeń kości w naszym układzie ruchu, jaką rolę w układzie ruchu pełnią mięśnie, ścięgna, kości i stawy.
miniatura

Budowa i funkcjonowanie mięśni

Dowiesz się: jaką funkcję pełnią mięśnie w organizmie człowieka, jak zbudowane są włókna mięśniowe, na czym polega faza czynna i bierna ruchu, czyli skurcz i rozkurcz mięśnia, jaka jest różnica między mięśniem gładkim a poprzecznie prążkowanym.
miniatura

Budowa i funkcje kości

Dowiesz się: jakie są kształty kości, jak zbudowana jest kość długa, jaka jest budowa chemiczna kości, jakie funkcje pełnią składniki kości, jak zbadać rolę składników tworzących kość.
miniatura

Szkielet osiowy i szkielet kończyn

Dowiesz się: jak nazywają się poszczególne elementy szkieletu osiowego, jak nazywają się kości obręczy barkowej, biodrowej i kończyn, jak nazywają się kości czaszki, jak zbudowana jest klatka piersiowa, jak nazywamy poszczególne odcinki kręgosłupa.
miniatura

Układ ruchu

Opis: Z tej playlisty nauczysz się rozpoznawać na schemacie, rysunku, modelu elementy szkieletu osiowego, obręczy i kończyn. Poznasz funkcje kości, cechy ich budowy fizycznej i chemicznej oraz rolę i współdziałanie mięśni, ścięgien, kości i stawów w wykonywaniu ruchów. Ponadto zrozumiesz, jak ważna jest aktywność fizyczna dla prawidłowego wzrostu i funkcjonowania układu ruchu. Dowiesz się też, jakie są przykłady schorzeń układu ruchu oraz zasady ich profilaktyki.
miniatura

Witaminy i sole mineralne

Dowiesz się: jakie znaczenie dla organizmu mają witaminy A, D, E, K, C, B6, B12, jakie są funkcje składników mineralnych: magnezu, wapnia i żelaza, jakie są skutki niedoboru i nadmiaru witamin i składników mineralnych. %MCEPASTEBIN%
miniatura

Budowa i funkcjonowanie układu pokarmowego

Dowiesz się: jak nazywają się poszczególne elementy układu pokarmowego, jakie są funkcje żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego, grubego, wątroby i trzustki, jakie procesy zachodzą w jamie ustnej, jak nazywają się różne zęby i jaka jest ich rola w obróbce pokarmu, jak zapisujemy wzór zębowy.
miniatura

Silnik elektryczny

Dowiesz się: od czego zależy siła magnetyczna, jak zbudowany jest silnik elektryczny, jak działa silnik elektryczny, gdzie ma zastosowanie silnik elektryczny.
miniatura

Elektromagnes

Dowiesz się: jak zbudowany jest elektromagnes, jak wzmocnić działanie elektromagnesu, do czego wykorzystuje się elektromagnesy.
miniatura

Właściwości magnetyczne przewodnika z prądem

Dowiesz się: jak przewodniki, w których płynie prąd, oddziałują ze sobą i z magnesami trwałymi, na czym polegało doświadczenie Ørsteda i jakie płyną z niego wnioski.