Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 790

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Męski układ rozrodczy

Dowiedz się: jak jest zbudowany męski układ rozrodczy, jakie funkcje pełnią poszczególne elementy tego układu, jak zapobiegać chorobom przenoszonym drogą płciową, dlaczego ważne jest wykonywanie badań profilaktycznych, jak można wcześnie wykrywać raka prostaty.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Działanie leków

Dowiedz się: jak czytać informacje dołączane do leków, dlaczego nie należy bez potrzeby przyjmować produktów farmaceutycznych, nawet jeśli to tylko leki bez recepty lub suplementy diety, że antybiotyki i inne leki należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniem lekarza, że przyjmując leki należy przestrzegać dawek, godzin przyjmowania i długości kuracji.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Choroby jako zaburzenia homeostazy

Dowiedz się: że zdrowie jest stanem równowagi środowiska wewnętrznego organizmu, że choroby są zaburzeniami homeostazy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Homeostaza, równowaga w organizmie

Dowiedz się: co to jest homeostaza, jak poszczególne układy narządów współdziałają w utrzymaniu parametrów środowiska wewnętrznego na określonym poziomie, jakie mechanizmy utrzymują w dynamicznej równowadze temperaturę, poziom glukozy we krwi, ilość wody w organizmie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Komórka, tkanka, narząd, układ

Dowiedz się: jaka jest hierarchia struktur w organizmie człowieka, w jaki sposób komórki, tkanki, narządy i układy narządów składają się organizm człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Optyka oka i wady refrakcji

Dowiedz się: jak zbudowane jest oko, na czym polegają krótkowzroczność i dalekowzroczność, w jaki sposób koryguje się wady wzroku.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Obrazy w soczewkach

Dowiedz się: jak powstają obrazy w soczewkach i jakie mają cechy, jakie są zastosowania soczewek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Obrazy w zwierciadłach

Dowiedz się: jak konstruować obrazy powstające w zwierciadłach, jakie cechy mają obrazy powstające w zwierciadłach, gdzie używa się zwierciadeł.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Zwierciadła i soczewki

Dowiedz się: co nazywamy zwierciadłem, jakie są rodzaje zwierciadeł, jakie są rodzaje soczewek oraz ich cechy, w jaki sposób promienie światła przechodzą przez soczewki.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Załamanie i rozszczepienie światła

Dowiedz się: na czym polega zjawisko załamania światła, w jaki sposób można rozszczepić światło na poszczególne barwy, jak powstaje tęcza.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Odbicie i rozproszenie światła

Dowiedz się: jak brzmi prawo odbicia światła, gdzie wykorzystujemy prawo odbicia światła, jaka jest różnica między odbiciem a rozproszeniem światła.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Cień i półcień

Dowiedz się: kiedy powstaje cień, a kiedy półcień, jaki jest mechanizm powstawania zaćmień Słońca i zaćmień Księżyca.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Światło i jego właściwości

Dowiedz się: jakie są podstawowe właściwości światła, jak światło rozchodzi się w ośrodkach jednorodnych i niejednorodnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Budowa, funkcje i higiena skóry

Dowiedz się: jakie funkcje pełni skóra, jak nazywają się elementy budowy skóry, jakie są częste choroby skóry oraz podstawowe zasady ich profilaktyki, jak rozpoznać grzybicę skóry i paznokci oraz czerniaka, dlaczego nadmierne opalanie zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwory skóry.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Smak, węch i dotyk

Dowiedz się: jak działają zmysły dotyku, smaku i węchu, gdzie znajdują się receptory właściwe tym zmysłom.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Narząd słuchu i równowagi

Dowiedz się: jak jest zbudowane ucho i czemu służą poszczególne jego elementy, jak hałas wpływa na zdrowie człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Narząd wzroku

Dowiedz się: jak jest zbudowane ludzkie oko i jak powstaje w nim obraz, jak sprawdzić, że mamy w oku plamkę ślepą, czyli tarczę nerwu wzrokowego, jakie są przyczyny powstawania wad wzroku, takich jak krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm i zez, oraz jak można korygować te wady.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Układ wydalniczy

Dowiedz się: czym jest wydalanie, jakie substancje są wydalane z organizmu człowieka, jakie narządy biorą udział w wydalaniu, co wchodzi w skład układu moczowego, jakie są częste choroby układu moczowego i jak im zapobiegać, dlaczego ważne jest okresowe badanie kontrolne moczu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Higiena i choroby układu oddechowego

Dowiedz się: jak palenie tytoniu (także bierne) wpływa na funkcjonowanie układu oddechowego, jaki jest wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ oddechowy, jakie są przykłady chorób układu oddechowego i jak się im zapobiega.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Wymiana gazowa

Dowiedz się: na czym polega wymiana gazowa, która faza oddychania jest fazą czynną, a która bierną, na czym polega wdech i wydech, które mięśnie biorą udział w wentylacji płuc, na czym polega wymiana gazowa wewnętrzna, a na czym zewnętrzna, czym się różni powietrze wydychane od wdychanego, jak samodzielnie zrobić model działania klatki piersiowej i płuc.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: