Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 752

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Fale, rozchodzenie się fal

Dowiedz się: czym jest fala i jakie ma właściwości, jakie wielkości opisują fale, jaki jest związek między drganiami a falami.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Amplituda, okres i częstotliwość drgań

Dowiedz się: jakie wielkości fizyczne opisują ruch drgający, jak wyznaczać okres i częstotliwość drgań wahadła.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Drgania, ruch drgający

Dowiedz się: jaki ruch nazywamy ruchem drgającym, jak wygląda wykres ruchu drgającego.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Higiena i choroby układu ruchu

Dowiedz się: dlaczego aktywność fizyczna jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania układu ruchu, jakie są schorzenia układu ruchu, jakie są przyczyny powstawania skrzywień kręgosłupa, płaskostopia, krzywicy, osteoporozy, jakie są zasady profilaktyki tych chorób.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Połączenia kości

Dowiedz się: w jaki sposób kości łączą się sobą w układzie ruchu, jakie są typy połączeń kości w naszym układzie ruchu, jaką rolę w układzie ruchu pełnią mięśnie, ścięgna, kości i stawy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Budowa i funkcjonowanie mięśni

Dowiedz się: jaką funkcję pełnią mięśnie w organizmie człowieka, jak zbudowane są włókna mięśniowe, na czym polega faza czynna i bierna ruchu, czyli skurcz i rozkurcz mięśnia, jaka jest różnica między mięśniem gładkim a poprzecznie prążkowanym.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Budowa i funkcje kości

Dowiedz się: jakie są kształty kości, jak zbudowana jest kość długa, jaka jest budowa chemiczna kości, jakie funkcje pełnią składniki kości, jak zbadać rolę składników tworzących kość.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Szkielet osiowy i szkielet kończyn

Dowiedz się: jak nazywają się poszczególne elementy szkieletu osiowego, jak nazywają się kości obręczy barkowej, biodrowej i kończyn, jak nazywają się kości czaszki, jak zbudowana jest klatka piersiowa, jak nazywamy poszczególne odcinki kręgosłupa.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Budowa i funkcjonowanie układu pokarmowego

Dowiedz się: jak nazywają się poszczególne elementy układu pokarmowego, jakie są funkcje żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego, grubego, wątroby i trzustki, jakie procesy zachodzą w jamie ustnej, jak nazywają się różne zęby i jaka jest ich rola w obróbce pokarmu, jak zapisujemy wzór zębowy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Silnik elektryczny

Dowiedz się: od czego zależy siła magnetyczna, jak zbudowany jest silnik elektryczny, jak działa silnik elektryczny, gdzie ma zastosowanie silnik elektryczny.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Elektromagnes

Dowiedz się: jak zbudowany jest elektromagnes, jak wzmocnić działanie elektromagnesu, do czego wykorzystuje się elektromagnesy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Właściwości magnetyczne przewodnika z prądem

Dowiedz się: jak przewodniki, w których płynie prąd, oddziałują ze sobą i z magnesami trwałymi, na czym polegało doświadczenie Ørsteda i jakie płyną z niego wnioski.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Magnesy wokół nas

Dowiedz się: czym są bieguny magnetyczne, jak oddziałują na siebie magnesy, jak igła magnetyczna zachowuje się w obecności magnesu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

I zasada termodynamiki

Dowiedz się: jak można zwiększyć energię wewnętrzną ciała, jak gazy mogą wykonać pracę, czym jest ciepło i jaka jest jego jednostka, jaki jest kierunek przepływu ciepła, jaka jest treść pierwszej zasady termodynamiki.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Konwekcja i promieniowanie

Dowiedz się: jak opisać ruch gazów i cieczy w zjawisku konwekcji, na czym polega promieniowanie cieplne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Przewodnictwo cieplne

Dowiedz się: na czym polega zjawisko przewodnictwa cieplnego, jaka jest rola izolacji cieplnej, jak określić, który z badanych materiałów jest lepszym przewodnikiem ciepła.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Topnienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie

Dowiedz się: jak nazywają się zmiany stanów skupienia (przemiany fazowe) i jak je rozróżniać, na czym polega zjawisko topnienia, krzepnięcia, wrzenia, parowania, skraplania, sublimacji i resublimacji.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Ciepło właściwe

Dowiedz się: co to jest ciepło właściwe i jaka jest jego jednostka, jaka jest zależność między przekazywaniem ciepła, masą substancji i temperaturą tej substancji.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Równowaga termiczna

Dowiedz się: jak można zmienić energię układu (energię wewnętrzną), jaki jest związek między temperaturą a średnią energią kinetyczną ruchu chaotycznego cząsteczek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Energia wewnętrzna i temperatura, przekazywanie ciepła

Dowiedz się: czym jest temperatura i co oznacza równowaga termiczna, jak posługiwać się skalami temperatur (Celsjusza, Kelvina, Fahrenheita), jak przeliczać temperaturę w stopniach Celsjusza na temperaturę w kelwinach i odwrotnie, jaki jest związek między temperaturą a średnią energią kinetyczną (ruchu chaotycznego) cząsteczek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: