Wyniki wyszukiwania ( 305 )

miniatura

Znaczenie ssaków

Dowiesz się: jakie jest znaczenie ssaków w przyrodzie, jak człowiek wykorzystuje różne gatunki ssaków.
miniatura

Środowiska życia ssaków

Dowiesz się: w jak różnorodnych środowiskach żyją ssaki, jakie są przystosowania ssaków do życia w różnych środowiskach.
miniatura

Zdobywanie pokarmu u ssaków

Dowiesz się: że pod względem zdobywania pokarmu ssaki dzielą się na roślinożerne, drapieżne i wszystkożerne, o różnorodności cech morfologicznych i anatomicznych ssaków w zależności od spożywanego pokarmu, o przystosowaniach ssaków do życia i zdobywania pokarmu w różnych środowiskach.
miniatura

Rozmnażanie u ssaków

Dowiesz się: skąd pochodzi nazwa „ssaki”, w jaki sposób rozmnażają się różne gatunki ssaków, co oznaczają terminy: łożyskowce, torbacze, stekowce, które ssaki są jajorodne.
miniatura

Ssak niejedno ma imię

Dowiesz się: jaka jest różnorodność środowisk życia i cech morfologicznych ssaków, jakie są przystosowania ssaków do życia w różnych środowiskach, jakie cechy odpowiadają za to, że ssaki są stałocieplne.
miniatura

Krokodyle

Dowiesz się: jakie są cechy wspólne wszystkich krokodyli, jak rozmnażają się krokodyle i jakie zamieszkują środowiska, w jaki sposób zdobywają pokarm, poruszają się i oddychają te gady, jakie grupy zwierząt zaliczamy do krokodyli.
miniatura

Węże i jaszczurki

Dowiesz się: jakie są cechy anatomiczne i fizjologiczne jaszczurek i węży, jak rozmnażają się węże i jaszczurki, jakie gatunki węży i jaszczurek żyją w Polsce.
miniatura

Żółwie

Dowiesz się: jakie są wspólne cechy anatomii i fizjologii żółwi, jak przebiega cykl życiowy żółwia, jakie są przykłady gatunków żółwi.
miniatura

Ty gadzie!

Dowiesz się: jakie są wspólne cechy wszystkich gadów, że do gadów należą jaszczurki, węże, krokodyle i żółwie, jakie są główne przystosowania gadów do życia na lądzie, co to znaczy, że gady są zmiennocieplne, jak rozmnażają się gady i jak przebiega ich rozwój, jakie jest znaczenie gadów w przyrodzie i dla człowieka.
miniatura

Rysowanie okręgów za pomocą cyrkla

Dowiesz się: jak narysować dowolny okrąg za pomocą cyrkla, jak narysować okrąg o danym promieniu, jak narysować Ziarno Życia.
miniatura

Okrąg i koło - wprowadzenie

Dowiesz się: co to jest koło i okrąg, czym różni się koło od okręgu, co to jest średnica, cięciwa i promień.
miniatura

Jednostki prędkości

Dowiesz się: jak dokonywać zamiany jednostek prędkości.
miniatura

Obliczanie czasu, gdy dana jest droga i prędkość

Dowiesz się: jak obliczyć czas przy danej drodze i danej prędkości za pomocą proporcji i za pomocą wzoru.
miniatura

Obliczanie prędkości przy danej drodze i danym czasie

Dowiesz się: jak obliczyć prędkość przy danej drodze i danym czasie, czym jest prędkość średnia.
miniatura

Obliczanie drogi przy danej prędkości i danym czasie

Dowiesz się: jak obliczyć pokonaną drogę przy danej prędkości i danym czasie metodą graficzną, jak obliczyć pokonaną drogę przy danej prędkości i danym czasie za pomocą proporcji, jak obliczyć pokonaną drogę przy danej prędkości i danym czasie za pomocą wzoru.
miniatura

Objętość prostopadłościanu i sześcianu

Dowiesz się: jak oblicza się jak objętość prostopadłościanu i sześcianu.
miniatura

Objętość i jednostki objętości - wprowadzenie

Dowiesz się: czym jest objętość, jakie są podstawowe jednostki objętości.
miniatura

Pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu

Dowiesz się: jak obliczyć, ile miejsca zajmie siatka prostopadłościanu i sześcianu na kartce, jak obliczyć sumę pól wszystkich ścian prostopadłościanu i sześcianu, czym jest pole powierzchni całkowitej bryły.
miniatura

Siatka prostopadłościanu i sześcianu

Dowiesz się: jak rozpoznać siatkę prostopadłościanu i sześcianu, jak narysować siatkę prostopadłościanu i sześcianu, jak rozpoznać siatkę ostrosłupa.
miniatura

Budowa prostopadłościanu i sześcianu

Dowiesz się: jak zbudowany jest prostopadłościan i sześcian, czym jest wierzchołek, krawędź, podstawa i ściana boczna bryły, ile wierzchołków, krawędzi i ścian mają prostopadłościany i sześciany.