Wyniki wyszukiwania ( 842 )

miniatura

Rozmnażanie i rozwój ptaków

Dowiesz się: jak zbudowane jest ptasie jajo, na czym polega jajorodność, co to są gniazdowniki i zagniazdowniki, jak wygląda opieka nad potomstwem u wybranych gatunków ptaków.
miniatura

Z lotu ptaka

Dowiesz się: jak ptaki przystosowały się do lotu, co to znaczy, że ptaki są stałocieplne, jak zbudowane jest ciało ptaka, na czym polega oddychanie podwójne, jakie środowiska opanowały ptaki.
miniatura

Prędkość

Dowiesz się: jak dzielimy ruch ze względu na prędkość, czym jest prędkość i jaka jest jej jednostka.
miniatura

Wykresy zmian położenia, drogi i prędkości

Dowiesz się: jaka jest zależność przyspieszenia od czasu i prędkości od czasu oraz jak przedstawiać te zależności na wykresach, jak wyznaczyć zmianę prędkości i przyspieszenie z wykresów zależności prędkości od czasu dla ruchu prostoliniowego jednostajnie zmiennego (przyspieszonego lub opóźnionego).
miniatura

Przyspieszenie

Dowiesz się: czym jest ruch jednostajnie przyspieszony i ruch jednostajnie opóźniony, co to jest przyspieszenie, jaka jest różnica między przyspieszeniem a opóźnieniem.
miniatura

Ruch i jego względność

Dowiesz się: kiedy ciało jest w ruchu, na czym polega względność ruchu, czym różnią się podstawowe rodzaje ruchu.
miniatura

Znaczenie ssaków

Dowiesz się: jakie jest znaczenie ssaków w przyrodzie, jak człowiek wykorzystuje różne gatunki ssaków.
miniatura

Środowiska życia ssaków

Dowiesz się: w jak różnorodnych środowiskach żyją ssaki, jakie są przystosowania ssaków do życia w różnych środowiskach.
miniatura

Zdobywanie pokarmu u ssaków

Dowiesz się: że pod względem zdobywania pokarmu ssaki dzielą się na roślinożerne, drapieżne i wszystkożerne, o różnorodności cech morfologicznych i anatomicznych ssaków w zależności od spożywanego pokarmu, o przystosowaniach ssaków do życia i zdobywania pokarmu w różnych środowiskach.
miniatura

Rozmnażanie u ssaków

Dowiesz się: skąd pochodzi nazwa „ssaki”, w jaki sposób rozmnażają się różne gatunki ssaków, co oznaczają terminy: łożyskowce, torbacze, stekowce, które ssaki są jajorodne.
miniatura

Ssak niejedno ma imię

Dowiesz się: jaka jest różnorodność środowisk życia i cech morfologicznych ssaków, jakie są przystosowania ssaków do życia w różnych środowiskach, jakie cechy odpowiadają za to, że ssaki są stałocieplne.
miniatura

Prawo Archimedesa

Dowiesz się: czym jest siła wyporu, o czym mówi prawo Archimedesa, od czego zależy, czy dane ciało pływa, czy tonie.
miniatura

Prawo Pascala

Dowiesz się: w jaki sposób ciśnienie rozchodzi się w cieczach i gazach, o czym mówi prawo Pascala, jakie praktyczne zastosowanie ma prawo Pascala.
miniatura

Ciśnienie hydrostatyczne i ciśnienie atmosferyczne

Dowiesz się: czym jest ciśnienie hydrostatyczne, czym jest ciśnienie atmosferyczne.
miniatura

Ciśnienie i parcie

Dowiesz się: co oznacza pojęcie parcia, nacisku, ciśnienia, jak wykorzystywać do obliczeń wzór na związek między parciem a ciśnieniem, jak posługiwać się pojęciem ciśnienia atmosferycznego.
miniatura

Napięcie powierzchniowe

Dowiesz się: jak opisać zjawisko napięcia powierzchniowego, jak zilustrować istnienie sił spójności, jak wytłumaczyć formowanie się kropli w kontekście istnienia sił spójności.
miniatura

Krokodyle

Dowiesz się: jakie są cechy wspólne wszystkich krokodyli, jak rozmnażają się krokodyle i jakie zamieszkują środowiska, w jaki sposób zdobywają pokarm, poruszają się i oddychają te gady, jakie grupy zwierząt zaliczamy do krokodyli.
miniatura

Węże i jaszczurki

Dowiesz się: jakie są cechy anatomiczne i fizjologiczne jaszczurek i węży, jak rozmnażają się węże i jaszczurki, jakie gatunki węży i jaszczurek żyją w Polsce.
miniatura

Żółwie

Dowiesz się: jakie są wspólne cechy anatomii i fizjologii żółwi, jak przebiega cykl życiowy żółwia, jakie są przykłady gatunków żółwi.
miniatura

Ty gadzie!

Dowiesz się: jakie są wspólne cechy wszystkich gadów, że do gadów należą jaszczurki, węże, krokodyle i żółwie, jakie są główne przystosowania gadów do życia na lądzie, co to znaczy, że gady są zmiennocieplne, jak rozmnażają się gady i jak przebiega ich rozwój, jakie jest znaczenie gadów w przyrodzie i dla człowieka.