Wyniki wyszukiwania

Filtry: Szkoła Ponadpodstawowa

Znaleziono 180

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Prostopadłość wykresów funkcji liniowych

miniatura

Zadania procentowe

miniatura

Przekrój osiowy walca

miniatura

Skala podobieństwa trójkątów

miniatura

Usuwanie niewymierności z mianownika

miniatura

Określenie ciągu. Sposoby opisywania ciągów

miniatura

Wyprowadzenie wzoru na sumę wyrazów ciągu arytmetycznego

miniatura

Wzajemne położenie okręgów

miniatura

Tangens kąta

miniatura

Rola współczynnika a we wzorze funkcji kwadratowej

miniatura

Miejsce zerowe funkcji kwadratowej - typy równań kwadratowych

miniatura

Zadania wykorzystujące układy równań

miniatura

Walec - zadania

miniatura

Stosunek pól trójkątów podobnych

miniatura

Wzory skróconego mnożenia - zadania dowodowe

miniatura

Wyznaczanie wyrazów ciągu

miniatura

Suma wyrazów ciągu arytmetycznego - zadania

miniatura

Kąt środkowy i kąt wpisany

miniatura

Funkcje trygonometryczne kąta ostrego

miniatura

Postać kanoniczna - wprowadzenie

miniatura