Wyniki wyszukiwania

Filtry: Szkoła Ponadpodstawowa

Znaleziono 180

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Proste równania logarytmiczne

miniatura

Kwadrat różnicy

miniatura

Wzór ogólny ciągu arytmetycznego - zadania część 1

miniatura

Sześcian sumy i sześcian różnicy - zadania obliczeniowe

miniatura

Dowód schematu Hornera

miniatura

Rozkład wielomianów na czynniki − pierwiastki całkowite

miniatura

Własności funkcji liniowej

miniatura

Zadania o wieku ludzi

miniatura

Objętość walca

miniatura

Rozpoznawanie wielokątów podobnych

miniatura

Różnica kwadratów

miniatura

Wzór ogólny ciągu arytmetycznego - zadania część 2

miniatura

Dowody z wykorzystaniem wzorów skróconego mnożenia

miniatura

Pierwiastki całkowite oraz wymierne wielomianu

miniatura

Wykres i własności funkcji x do kwadratu

miniatura

Równoległość wykresów funkcji liniowych

miniatura

Zadania geometryczne

miniatura

Pole powierzchni walca

miniatura

Cechy podobieństwa trójkątów

miniatura

Działania na wyrażeniach algebraicznych

miniatura