Wyniki wyszukiwania

Filtry: Szkoła Ponadpodstawowa

Znaleziono 180

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Układy oznaczone, nieoznaczone i sprzeczne

miniatura

Wykresy funkcji

miniatura

Zmiana podstawy logarytmu

miniatura

Pole trójkąta - wzór z sinusem

miniatura

Przekrój osiowy kuli

miniatura

Zamiana ułamków okresowych na zwykłe z wykorzystaniem równań

miniatura

Sześcian sumy

miniatura

Dzielenie wielomianów sposobem pisemnym

miniatura

Rozkład wielomianów na czynniki − wzory skróconego mnożenia

miniatura

Współczynniki funkcji liniowej y = ax + b

miniatura

Układy równań - zadania tekstowe

miniatura

Tworzenie wykresów funkcji liniowej

miniatura

Działania na logarytmach

miniatura

Kwadrat sumy

miniatura

Kula - zadania

miniatura

Co to jest ciąg arytmetyczny?

miniatura

Sześcian różnicy

miniatura

Dzielenie wielomianów schematem Hornera

miniatura

Rozkład wielomianów na czynniki − grupowanie wyrazów

miniatura

Zadania o liczbach

miniatura