Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 652

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Porównywanie różnicowe - wprowadzenie

miniatura

Dzielenie - definicja i przykłady

miniatura

Przedstawianie liczb w postaci potęg jednej liczby

miniatura

Zamiana ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną

miniatura

Dodawanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach - wprowadzenie

miniatura

Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe - przykłady

miniatura

Punkt, odcinek, prosta, półprosta

miniatura

System rzymski - wprowadzenie

miniatura

Obliczanie procentu danej liczby

miniatura

Mnożenie jednomianu przez sumę algebraiczną

miniatura

Dodawanie pamięciowe dużych liczb

miniatura

Kąty - obliczenia

miniatura

Porównywanie różnicowe ułamków dziesiętnych

miniatura

Największy wspólny dzielnik

miniatura

Rozwiązywanie równań - Równania z nawiasami

miniatura

Mnożenie pisemne liczb dziesiętnych

miniatura

Układy równań - zadania tekstowe

miniatura

Romb - wprowadzenie

miniatura

Interpretacja danych - diagram słupkowy

miniatura

Zbiór liczb niewymiernych

miniatura