Wyniki wyszukiwania

Fraza: Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 563

Dowody matematyczne - pole

miniatura 11:44

Dowody matematyczne - przystawanie figur (część 1)

miniatura 09:20

Dowody matematyczne - przystawanie figur (część 2)

miniatura 10:25

Twierdzenie Pitagorasa - wprowadzenie

miniatura 11:05

Długości boków w trójkącie prostokątnym

miniatura 10:37

Twierdzenie Pitagorasa - zadania na obliczanie długości boków trójkąta prostokątnego

miniatura 05:47

Twierdzenie Pitagorasa w układzie współrzędnych

miniatura 10:58

Twierdzenie Pitagorasa w czworokątach

miniatura 09:47

Twierdzenie Pitagorasa - zadania z trójkątami

miniatura 05:37

Stosunek dwóch wielkości tego samego rodzaju

miniatura 10:06