Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 629

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Dowody matematyczne - pole

miniatura

Dowody matematyczne - przystawanie figur (część 1)

miniatura

Dowody matematyczne - przystawanie figur (część 2)

miniatura

Twierdzenie Pitagorasa - wprowadzenie

miniatura

Długości boków w trójkącie prostokątnym

miniatura

Twierdzenie Pitagorasa - zadania na obliczanie długości boków trójkąta prostokątnego

miniatura

Twierdzenie Pitagorasa w układzie współrzędnych

miniatura

Twierdzenie Pitagorasa w czworokątach

miniatura

Twierdzenie Pitagorasa - zadania z trójkątami

miniatura

Stosunek dwóch wielkości tego samego rodzaju

miniatura

Proporcja prosta

miniatura

Proporcja odwrotna

miniatura

Wysokość trójkąta równobocznego

miniatura

Pole trójkąta równobocznego

miniatura

Trójkąt 30, 60, 90

miniatura

Trójkąt 30, 60, 90 - zadania

miniatura

Twierdzenie Pitagorasa - zadania 2

miniatura

Trójkąt 45, 45, 90 - wprowadzenie

miniatura

Trójkąt 45, 45, 90 - obliczanie długości boków

miniatura

Trójkąt 45, 45, 90 - zadania z czworokątami

miniatura