Ścieżka:

miniatura 06:32

Obliczanie długości odcinka, gdy dana jest długość w skali

Dowiedz się: jak obliczyć rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali, jak obliczyć rzeczywiste wymiary basenu, gdy są one podane w skali.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-XII.8

miniatura 10:43

Równania z odejmowaniem

Dowiedz się: jak wygląda równanie, w którym niewiadomą jest odjemna, jak wygląda równanie, w którym niewiadomą jest odjemnik, jak rozwiązuje się równanie z odejmowaniem.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-VI.2

miniatura 08:08

Usuwanie niewymierności z mianownika

Dowiedz się: jak usuwać niewymierność z mianownika
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-LIC-I.3

miniatura 08:34

Podział trójkątów

Dowiedz się: jak miary kątów wewnętrznych wpływają na kształt trójkąta, jakie są miary kątów wewnętrznych w trójkącie równobocznym, jakie są miary kątów wewnętrznych w trójkącie równoramiennym, co to oznacza, że trójkąt jest rozwartokątny, co to jest trójkąt ostrokątny, co to jest trójkąt rozwartokątny, co to jest trójkąt prostokątny, co to jest trójkąt równoramienny, co to jest trójkąt równoboczny, co to jest trójkąt różnoboczny, jakie kąty ma trójkąt równoboczny, jakie kąty ma trójkąt równoramienny
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.6

miniatura 09:50

Dowody matematyczne - wprowadzenie

Dowiedz się: czym jest założenie i teza oraz jaka jest między nimi różnica, czym jest twierdzenie matematyczne, ile razy trzeba udowodnić twierdzenie, aby zawsze było prawdziwe, jaka jest idea udowadniania twierdzeń.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.9

miniatura 06:40

Pole trójkąta równobocznego

Dowiedz się: jaka jest zależność między długością boku trójkąta równobocznego a jego polem? jak obliczyć pole trójkąta równobocznego? jak obliczyć pole trójkąta równobocznego znając jego bok?
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.8

miniatura 10:18

Wzór na kolejne wyrazy ciągu

Dowiedz się: jak wyznaczyć wzór na kolejny wyraz ciągu, do czego przydaje się wzór na kolejny wyraz ciągu.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-VI.2 MAT-LIC-VI.3

miniatura 05:11

Mnożenie i dzielenie jako działania odwrotne

Dowiedz się: co to znaczy, że mnożenie i dzielenie są działaniami odwrotnymi, jak sprawdzić wynik dzielenia za pomocą mnożenia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.3

miniatura 08:48

Rozdzielność dzielenia względem dodawania

Dowiedz się: co to znaczy rozdzielność dzielenia względem dodawania, kiedy stosujemy własność rozdzielności dzielenia, jak w łatwy sposób dzielić liczby w pamięci.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.5

miniatura 09:01

Mnożenie potęg o jednakowych wykładnikach

Dowiedz się: jak rozróżniać potęgi o tych samych wykładnikach, jak pomnożyć potęgi o tym samym wykładniku, jak podnieść do potęgi bardzo dużą liczbę.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-I.3