Ścieżka:

miniatura 10:32

Rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych

Dowiedz się: co to jest rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego, jak znaleźć rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego, czym różni się rozwinięcie dziesiętne skończone od nieskończonego, kiedy mówimy o rozwinięciu dziesiętnym okresowym, a kiedy o nieokresowym, jak zapisać rozwinięcie dziesiętne nieskończone okresowe.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-IV.10

miniatura 11:35

Wykresy funkcji

Dowiedz się: jak odczytywać dziedzinę oraz zbiór wartości funkcji na podstawie jej wykresu, jak określić miejsca zerowe na podstawie wykresu, jak określić na podstawie wykresu, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-V.3

miniatura 09:24

Prostokąt - pole i obwód

Dowiedz się: jak policzyć obwód prostokąta, jak policzyć pole prostokąta, jaka jest zależność między polem i obwodem prostokąta.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-IX.2

miniatura 10:04

Rzut kostką

Dowiedz się: jakie są możliwe wyniki w rzucie kostką do gry, jak obliczyć prawdopodobieństwo w rzucie sześcienną kostką do gry, jak obliczyć prawdopodobieństwo w rzucie nietypową kostką do gry.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-XII.2

miniatura 09:05

Zmiana podstawy logarytmu

Dowiedz się: jak zamieniać podstawy logarytmów, jak dobrać nową podstawę logarytmu, kiedy logarytm jest równy 1, jak obliczyć odwrotność logarytmu.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-I.R1

miniatura 09:22

Symetria osiowa w układzie współrzędnych

Dowiedz się: jak wyznaczyć współrzędne punktu symetrycznego względem osi X i osi Y, jak wskazać, która para figur jest symetryczna względem osi układu współrzędnych, jak utworzyć figurę symetryczną względem osi X i osi Y.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-XV.3

miniatura 08:53

Kwadrat sumy

Dowiedz się: czym się różni kwadrat sumy od sumy kwadratów, jak stosować wzór skróconego mnożenia na kwadrat sumy, jak wykorzystywać wzór na kwadrat sumy w zadaniach z pierwiastkami, jak graficznie przedstawić wzór skróconego mnożenia na kwadrat sumy.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-II.1

miniatura 00:00

Kula - zadania

Dowiedz się: jak wyznaczyć objętość kuli, jak wyznaczyć pole powierzchni kuli, jak wyznaczyć obwód kuli.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-X.6

miniatura 13:10

Twierdzenie Talesa

Dowiedz się: co to jest twierdzenie Talesa i jak je wykorzystywać w zadaniach, co to jest twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa, jak sprawdzić, czy proste przecinające ramiona kąta są równoległe, jak układać proporcje i wykorzystywać je do określania długości odcinków na ramionach kąta przeciętych dwiema prostymi równoległymi.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-VIII.7 MAT-LIC-VIII.12

miniatura 11:53

Obliczanie drogi przy danej prędkości i danym czasie

Dowiedz się: jak obliczyć pokonaną drogę przy danej prędkości i danym czasie metodą graficzną, jak obliczyć pokonaną drogę przy danej prędkości i danym czasie za pomocą proporcji, jak obliczyć pokonaną drogę przy danej prędkości i danym czasie za pomocą wzoru.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-XII.9