Wyniki wyszukiwania

Fraza:

Znaleziono 569

Odejmowanie pisemne liczb z zerami w środku - przykłady

miniatura 07:00

Rozszerzanie ułamków zwykłych

miniatura 05:14

Mnożenie pisemne przez liczby jednocyfrowe - wprowadzenie

miniatura 08:00

Porządkowanie ułamków właściwych o takich samych mianownikach

miniatura 05:34

Zamiana jednostek długości - przykłady

miniatura 07:27

Mnożenie sumy algebraicznej przez liczbę

miniatura 09:43

Lokaty bankowe

miniatura 09:13

Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe - zadania

miniatura 10:52

Pojęcia w geometrii

miniatura 08:46

Dodawanie pamięciowe liczb dziesiętnych

miniatura 08:04