Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 629

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Sinus, cosinus, tangens dowolnego kąta rozwartego

miniatura

Korzystanie z wybranych wzorów redukcyjnych

miniatura

Twierdzenie sinusów

miniatura

Dowód twierdzenia sinusów

miniatura

Twierdzenie cosinusów

miniatura

Dowód twierdzenia cosinusów

miniatura

Wprowadzenie do równań wielomianowych

miniatura

Rozkład wielomianów na czynniki − wzory skróconego mnożenia

miniatura

Rozkład wielomianów na czynniki − grupowanie wyrazów

miniatura

Rozkład wielomianów na czynniki − pierwiastki całkowite

miniatura

Wykres i własności funkcji x do kwadratu

miniatura

Wykres i własności funkcji minus x do kwadratu

miniatura

Rola współczynnika a we wzorze funkcji kwadratowej

miniatura

Postać kanoniczna - wprowadzenie

miniatura

Postać kanoniczna - własności funkcji

miniatura

Postać kanoniczna - zadania

miniatura

Zamiana postaci kanonicznej na ogólną i odwrotnie

miniatura

Wartość bezwzględna

miniatura

Proste równania z wartością bezwzględną

miniatura

Proste nierówności z wartością bezwzględną - metoda geometryczna

miniatura