Wyniki wyszukiwania ( 25 )

miniatura

Przekroje graniastosłupów - zadania

Dowiesz się: jak wyznaczyć różne pola przekrojów graniastosłupów, jak obliczyć pola tych przekrojów.
miniatura

Przekroje graniastosłupów

Dowiesz się: czym jest przekrój graniastosłupa, jak wyznaczyć przekrój graniastosłupa, jakie są przykłady przekrojów.
miniatura

Kąt między prostą a płaszczyzną - zadania

Dowiesz się: jak obliczać miarę kąta nachylenia przekątnej w graniastosłupie, jak obliczać objętość graniastosłupa, jak wyznaczać długość krawędzi podstawy graniastosłupa.
miniatura

Kąt między prostą a płaszczyzną

Dowiesz się: czym jest prostopadłość prostych w przestrzeni, ile prostych trzeba narysować na płaszczyźnie, żeby mieć pewność, że nasza prosta jest do niej prostopadła, czym jest nachylenie prostej do płaszczyzny i jak wyznaczyć jego kąt, jak znajdować kąty nachylenia przekątnych w bryłach, jak znajdować kąt między przekątnymi ścian bocznych w bryłach.
miniatura

Proste w przestrzeni - równoległe, prostopadłe i skośne

Dowiesz się: jakie są rodzaje prostych w przestrzeni, czym charakteryzują się w przestrzeni proste równoległe, prostopadłe i skośne.
miniatura

Płaszczyzny, proste i kąty w przestrzeni

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jak wyglądają proste równoległe, prostopadłe i skośne w przestrzeni, czym jest pojęcie prostopadłości prostej do płaszczyzny oraz jak poprawnie znaleźć i zaznaczyć kąt nachylenia prostej do płaszczyzny. Poznasz również różne przekroje graniastosłupów i dowiesz się, jak je wyznaczać.
miniatura

Zamiana jednostek objętości

Dowiesz się: jak zamienić jednostki objętości z m³ na litry, jak zamienić jednostki objętości z litrów na m³, jak zamienić jednostki objętości z m³ na mililitry, jak zamienić jednostki objętości z mililitrów na m³, jak zamienić jednostki objętości z m³ na cm³, jak zamienić jednostki objętości z cm³ na m³, jak zamienić jednostki objętości z ml na cm³, jak zamienić jednostki objętości z cm³ na ml.
miniatura

Podsumowanie brył obrotowych

Dowiesz się: jak obliczyć objętość walca, stożka i kuli, jak obliczyć pole powierzchni walca, stożka i kuli, jak określić przekroje osiowe walca, stożka i kuli.
miniatura

Bryły - zadania

Opis: W tej playliście podsumowano informacje dotyczące brył. Dowiesz się z niej, jak obliczyć objętość i pole powierzchni brył obrotowych: walca, stożka oraz kuli. Poznasz również przekroje osiowe tych brył. Nauczysz się też, w jaki sposób zamieniać jednostki objętości.
miniatura

Kula - zadania

Dowiesz się: jak wyznaczyć objętość kuli, jak wyznaczyć pole powierzchni kuli, jak wyznaczyć obwód kuli.
miniatura

Przekrój osiowy kuli

Dowiesz się: co to jest przekrój osiowy kuli, jak obliczyć pole przekroju osiowego kuli.
miniatura

Pole powierzchni kuli

Dowiesz się: czym jest sfera, jak wygląda powierzchnia kuli, jak obliczyć pole powierzchni kuli.
miniatura

Objętość kuli

Dowiesz się: co to jest kula, co to jest promień kuli, jak powstaje kula, jak obliczyć objętość kuli, czym jest koło wielkie kuli.
miniatura

Kule

Opis: Ta playlista mówi o kulach. Dowiesz się z niej czym jest kula, jak powstaje i czym się charakteryzuje. Nauczysz się, czym różni się od sfery. Poznasz sposoby na obliczenie objętości i pola powierzchni kuli. Dowiesz się, czym są przekroje kuli i nauczysz się obliczać pole przekroju osiowego.
miniatura

Stożek: zadania

Dowiesz się: jak obliczyć objętość stożka, jak obliczyć pole powierzchni stożka, jak obliczyć pole przekroju osiowego stożka.
miniatura

Przekrój osiowy stożka

Dowiesz się: co to jest przekrój osiowy stożka, jak obliczyć pole przekroju osiowego, co to jest kąt rozwarcia stożka.
miniatura

Pole powierzchni stożka

Dowiesz się: jak wygląda powierzchnia boczna stożka, jak obliczyć pole powierzchni bocznej stożka, jak obliczyć pole powierzchni całkowitej stożka.
miniatura

Objętość stożka

Dowiesz się: co to jest stożek, co to jest tworząca stożka, gdzie jest wysokość stożka, jak obliczyć objętość stożka.
miniatura

Stożki

Opis: Ta playlista mówi o stożkach. Dowiesz się z niej czym jest stożek, czym się charakteryzuje i jak obliczyć jego objętość. Poznasz sposoby na otrzymanie stożka. Dowiesz się, czym jest pole powierzchni bocznej i czym różni się od pola powierzchni całkowitej. Nauczysz się, jak obliczać te wielkości. Poznasz przekroje stożka i dowiesz się, jak obliczyć przekrój osiowy.
miniatura

Walec - zadania

Dowiesz się: jak obliczyć objętość walca, jak obliczyć pole powierzchni walca, jak obliczyć pole przekroju osiowego walca.