Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Matematyka
Znaleziono 597

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Przekroje graniastosłupów - zadania

Dowiedz się: jak wyznaczyć różne pola przekrojów graniastosłupów, jak obliczyć pola tych przekrojów.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Przekroje graniastosłupów

Dowiedz się: czym jest przekrój graniastosłupa, jak wyznaczyć przekrój graniastosłupa, jakie są przykłady przekrojów.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Kąt między prostą a płaszczyzną - zadania

Dowiedz się: jak obliczać miarę kąta nachylenia przekątnej w graniastosłupie, jak obliczać objętość graniastosłupa, jak wyznaczać długość krawędzi podstawy graniastosłupa.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Kąt między prostą a płaszczyzną

Dowiedz się: czym jest prostopadłość prostych w przestrzeni, ile prostych trzeba narysować na płaszczyźnie, żeby mieć pewność, że nasza prosta jest do niej prostopadła, czym jest nachylenie prostej do płaszczyzny i jak wyznaczyć jego kąt, jak znajdować kąty nachylenia przekątnych w bryłach, jak znajdować kąt między przekątnymi ścian bocznych w bryłach.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Proste w przestrzeni - równoległe, prostopadłe i skośne

Dowiedz się: jakie są rodzaje prostych w przestrzeni, czym charakteryzują się w przestrzeni proste równoległe, prostopadłe i skośne.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Zamiana postaci iloczynowej na ogólną i kanoniczną

Dowiedz się: jak zamieniać postać iloczynową funkcji kwadratowej na ogólną i kanoniczną.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Zamiana postaci ogólnej i kanonicznej na iloczynową

Dowiedz się: jak zamieniać postać ogólną i kanoniczną funkcji kwadratowej na iloczynową.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Postać iloczynowa

Dowiedz się: jak wygląda postać iloczynowa funkcji kwadratowej, jakie informacje możemy z niej odczytać, jak rysować parabolę na podstawie wzoru funkcji kwadratowej zapisanej w postaci iloczynowej.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Rozwiązywanie różnych równań kwadratowych - zadania

Dowiedz się: jak rozwiązywać równania kwadratowe zapisane w różnych postaciach.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Rozwiązywanie równań kwadratowych korzystając z delty

Dowiedz się: jak rozwiązywać równania kwadratowe korzystając z delty.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Wyprowadzenie wzoru na deltę i rozwiązania równania kwadratowego

Dowiedz się: jak wyprowadza się wzór na deltę, jak rozwiązuje się równania kwadratowe zapisane w postaci ogólnej.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Rozwiązywanie równań kwadratowych, gdy b=0

Dowiedz się: jak rozwiązywać równania kwadratowe w postaci ogólnej, w których współczynnik b to 0.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Rozwiązywanie równań kwadratowych, w których c=0

Dowiedz się: jak rozwiązywać równania kwadratowe w postaci ogólnej, w których współczynnik c to 0.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Miejsce zerowe funkcji kwadratowej - typy równań kwadratowych

Dowiedz się: ile miejsc zerowych może mieć funkcja kwadratowa, jak sprawdzić na podstawie wykresu lub wzoru, ile miejsc zerowych ma funkcja kwadratowa.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Prostopadłość wykresów funkcji liniowych

Dowiedz się: jak sprawdzić obliczeniowo, czy wykresy dwóch funkcji liniowych są do siebie prostopadłe.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Równoległość wykresów funkcji liniowych

Dowiedz się: jaki jest warunek na równoległość wykresów funkcji liniowej, jaki jest uniwersalny wzór na współczynnik kierunkowy funkcji liniowej, przechodzącej przez dwa dowolne punkty.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Własności funkcji liniowej

Dowiedz się: jak określać dziedzinę funkcji liniowej, jak określać monotoniczność funkcji liniowej – czyli czy funkcja rośnie, maleje, czy jest stała, jak znajdować punkty przecięcia wykresu funkcji liniowej z osiami rzędnych i odciętych, kiedy funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie, a kiedy ujemne.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Wykres funkcji liniowej

Dowiedz się: jak rysować wykresy funkcji liniowej, jak wskazać ćwiartki układu współrzędnych, przez które przechodzi wykres funkcji.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Współczynniki funkcji liniowej y = ax + b

Dowiedz się: jaki wpływ ma współczynnik kierunkowy funkcji liniowej na jej wykres, jak wskazać taki współczynnik we wzorze, jak wyznaczyć taki współczynnik z wykresu.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Funkcja liniowa - wprowadzenie

Dowiedz się: jakie zależności nazywamy funkcjami liniowymi, czym są współczynniki a i b we wzorze funkcji liniowej, że nie każda prosta jest wykresem funkcji liniowej.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy: