Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Znaleziono 310

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Dodawanie liczb mieszanych o różnych mianownikach w części ułamkowej

Dowiedz się: jak dodawać liczby mieszane o różnych mianownikach w części ułamkowej, co zrobić, by liczby mieszane miały jednakowe mianowniki, jakie są zasady dodawania liczb mieszanych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach

Dowiedz się: co zrobić, gdy musisz odjąć ułamki o różnych mianownikach, jak znaleźć wspólny mianownik dla dwóch ułamków, jakie są zasady odejmowania ułamków o różnych mianownikach.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach

Dowiedz się: co zrobić, gdy musisz dodać do siebie ułamki o różnych mianownikach, jak znaleźć wspólny mianownik dwóch ułamków zwykłych, jaka jest zasada dodawania ułamków o różnych mianownikach.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Najmniejsza wspólna wielokrotność dwóch liczb

Dowiedz się: co to jest najmniejsza wspólna wielokrotność, co oznacza zapis NWW(20, 30), w jaki sposób znaleźć NWW kilku liczb.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Największy wspólny dzielnik

Dowiedz się: co to jest największy wspólny dzielnik, co oznacza skrót NWD, jak znaleźć NWD, do czego przyda się umiejętność znajdowania NWD.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rozkład liczby na czynniki pierwsze - przykłady

Dowiedz się: co to znaczy rozłożyć liczbę na czynniki pierwsze, jakich metod można użyć do rozkładu liczb na czynniki pierwsze, czy istnieje tylko jeden sposób rozkładu liczby na czynniki pierwsze.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rozkład liczby na czynniki pierwsze - wprowadzenie

Dowiedz się: co to znaczy rozłożyć liczbę na czynniki pierwsze, co to są czynniki pierwsze, w jaki sposób rozłożyć liczbę na czynniki pierwsze.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Liczby pierwsze i liczby złożone

Dowiedz się: co to są liczby pierwsze, co to są liczby złożone, jak odróżnić liczbę pierwszą od złożonej, ile dzielników ma liczba pierwsza, a ile złożona, jak znaleźć liczby pierwsze wykorzystując sito Eratostenesa.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Porządkowanie ułamków dziesiętnych - trudniejsze zadania

Dowiedz się: jak porównywać liczby dziesiętne o różnej liczbie cyfr po przecinku, jak porównywać masy wyrażone w różnych jednostkach.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Porównywanie i porządkowanie liczb dziesiętnych - łatwiejsze zadania

Dowiedz się: jak porównujemy ułamki dziesiętne, co to jest uporządkowanie rosnące, co to jest uporządkowanie malejące.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Porównywanie i porządkowanie liczb dziesiętnych - wprowadzenie

Dowiedz się: jak zaznaczać ułamki dziesiętne na osi liczbowej, jak z wykorzystaniem osi liczbowej porównywać ułamki dziesiętne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Szacowanie wyników dodawania i odejmowania liczb dziesiętnych

Dowiedz się: jak szacować wyniki dodawania i odejmowania liczb dziesiętnych, gdzie i kiedy przydaje się szacowanie wyników dodawania i odejmowania liczb dziesiętnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Porównywanie różnicowe ułamków dziesiętnych

Dowiedz się: jak obliczyć, o ile jeden ułamek dziesiętny jest większy lub mniejszy od drugiego, gdzie wykorzystujemy porównywanie różnicowe ułamków dziesiętnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dodawanie i odejmowanie pisemne ułamków dziesiętnych

Dowiedz się: jak dodaje się ułamki dziesiętne sposobem pisemnym, jak odejmuje się ułamki dziesiętne sposobem pisemnym, jak odejmuje się od liczby naturalnej liczbę dziesiętną.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dodawanie i odejmowanie pamięciowe liczb dziesiętnych - zadania

Dowiedz się: jak sprytnie obliczyć w pamięci sumę lub różnicę liczb dziesiętnych, w jaki sposób porównać dystans maratonu i biegu rzeźnika, jak wykorzystać fakt, że dodawanie jest odwrotnością odejmowania.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Odejmowanie pamięciowe liczb dziesiętnych

Dowiedz się: w jaki sposób odejmować w pamięci liczby dziesiętne, co zrobić, gdy od części dziesiątych pierwszej liczby nie można odjąć części drugiej liczby, jak obliczyć wynik odejmowania za pomocą dodawania.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dodawanie pamięciowe liczb dziesiętnych

Dowiedz się: w jaki sposób dodawać w pamięci liczby dziesiętne, dlaczego warto zaczynać dodawanie od części ułamkowych, co zrobić, gdy suma groszy jest większa niż jeden złoty.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Poszukiwanie dzielników danej liczby

Dowiedz się: co to są dzielniki liczby, jak znaleźć wszystkie dzielniki danej liczby, w jaki sposób zapisać dzielniki liczby.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Zależności pomiędzy cechami podzielności liczb

Dowiedz się: jakie są zależności pomiędzy cechami podzielności liczb, przez jakie liczby dzielą się liczby podzielne przez 4, 6, 10 i 15.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Cechy podzielności liczb - ćwiczenia

Dowiedz się: jak wykorzystać cechy podzielności liczb, jak sprawdzić, nie wykonując dzielenia, czy dana liczba dzieli się przez 2, 3, 4, 5, 9 lub 10.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy: