Wyniki wyszukiwania ( 305 )

miniatura

Odejmowanie liczb mieszanych o różnych mianownikach w części ułamkowej

Dowiesz się: co zrobić, gdy musisz odjąć liczby mieszane, co zrobić, gdy od pierwszego ułamka nie można odjąć drugiego ułamka, kiedy liczbę mieszaną zamienić na ułamek niewłaściwy, czy wszystkie całości trzeba zamieniać na ułamek.
miniatura

Dodawanie liczb mieszanych o różnych mianownikach w części ułamkowej

Dowiesz się: jak dodawać liczby mieszane o różnych mianownikach w części ułamkowej, co zrobić, by liczby mieszane miały jednakowe mianowniki, jakie są zasady dodawania liczb mieszanych.
miniatura

Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach

Dowiesz się: co zrobić, gdy musisz odjąć ułamki o różnych mianownikach, jak znaleźć wspólny mianownik dla dwóch ułamków, jakie są zasady odejmowania ułamków o różnych mianownikach.
miniatura

Dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach

Dowiesz się: co zrobić, gdy musisz dodać do siebie ułamki o różnych mianownikach, jak znaleźć wspólny mianownik dwóch ułamków zwykłych, jaka jest zasada dodawania ułamków o różnych mianownikach.
miniatura

Najmniejsza wspólna wielokrotność dwóch liczb

Dowiesz się: co to jest najmniejsza wspólna wielokrotność, co oznacza zapis NWW(20, 30), w jaki sposób znaleźć NWW kilku liczb.
miniatura

Największy wspólny dzielnik

Dowiesz się: co to jest największy wspólny dzielnik, co oznacza skrót NWD, jak znaleźć NWD, do czego przyda się umiejętność znajdowania NWD.
miniatura

Rozkład liczby na czynniki pierwsze - przykłady

Dowiesz się: co to znaczy rozłożyć liczbę na czynniki pierwsze, jakich metod można użyć do rozkładu liczb na czynniki pierwsze, czy istnieje tylko jeden sposób rozkładu liczby na czynniki pierwsze.
miniatura

Rozkład liczby na czynniki pierwsze - wprowadzenie

Dowiesz się: co to znaczy rozłożyć liczbę na czynniki pierwsze, co to są czynniki pierwsze, w jaki sposób rozłożyć liczbę na czynniki pierwsze.
miniatura

Liczby pierwsze i liczby złożone

Dowiesz się: co to są liczby pierwsze, co to są liczby złożone, jak odróżnić liczbę pierwszą od złożonej, ile dzielników ma liczba pierwsza, a ile złożona, jak znaleźć liczby pierwsze wykorzystując sito Eratostenesa.
miniatura

Porządkowanie ułamków dziesiętnych - trudniejsze zadania

Dowiesz się: jak porównywać liczby dziesiętne o różnej liczbie cyfr po przecinku, jak porównywać masy wyrażone w różnych jednostkach.
miniatura

Porównywanie i porządkowanie liczb dziesiętnych - łatwiejsze zadania

Dowiesz się: jak porównujemy ułamki dziesiętne, co to jest uporządkowanie rosnące, co to jest uporządkowanie malejące.
miniatura

Porównywanie i porządkowanie liczb dziesiętnych - wprowadzenie

Dowiesz się: jak zaznaczać ułamki dziesiętne na osi liczbowej, jak z wykorzystaniem osi liczbowej porównywać ułamki dziesiętne.
miniatura

Szacowanie wyników dodawania i odejmowania liczb dziesiętnych

Dowiesz się: jak szacować wyniki dodawania i odejmowania liczb dziesiętnych, gdzie i kiedy przydaje się szacowanie wyników dodawania i odejmowania liczb dziesiętnych.
miniatura

Porównywanie różnicowe ułamków dziesiętnych

Dowiesz się: jak obliczyć, o ile jeden ułamek dziesiętny jest większy lub mniejszy od drugiego, gdzie wykorzystujemy porównywanie różnicowe ułamków dziesiętnych.
miniatura

Dodawanie i odejmowanie pisemne ułamków dziesiętnych

Dowiesz się: jak dodaje się ułamki dziesiętne sposobem pisemnym, jak odejmuje się ułamki dziesiętne sposobem pisemnym, jak odejmuje się od liczby naturalnej liczbę dziesiętną.
miniatura

Dodawanie i odejmowanie pamięciowe liczb dziesiętnych - zadania

Dowiesz się: jak sprytnie obliczyć w pamięci sumę lub różnicę liczb dziesiętnych, w jaki sposób porównać dystans maratonu i biegu rzeźnika, jak wykorzystać fakt, że dodawanie jest odwrotnością odejmowania.
miniatura

Odejmowanie pamięciowe liczb dziesiętnych

Dowiesz się: w jaki sposób odejmować w pamięci liczby dziesiętne, co zrobić, gdy od części dziesiątych pierwszej liczby nie można odjąć części drugiej liczby, jak obliczyć wynik odejmowania za pomocą dodawania.
miniatura

Dodawanie pamięciowe liczb dziesiętnych

Dowiesz się: w jaki sposób dodawać w pamięci liczby dziesiętne, dlaczego warto zaczynać dodawanie od części ułamkowych, co zrobić, gdy suma groszy jest większa niż jeden złoty.
miniatura

Poszukiwanie dzielników danej liczby

Dowiesz się: co to są dzielniki liczby, jak znaleźć wszystkie dzielniki danej liczby, w jaki sposób zapisać dzielniki liczby.
miniatura

Zależności pomiędzy cechami podzielności liczb

Dowiesz się: jakie są zależności pomiędzy cechami podzielności liczb, przez jakie liczby dzielą się liczby podzielne przez 4, 6, 10 i 15.