Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Znaleziono 310

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Płazińce

Dowiedz się: gdzie żyją płazińce i jaki prowadzą tryb życia, jakie zwierzęta zaliczamy do płazińców i jakie są cechy wspólne tej grupy zwierząt, jakie jest znaczenie płazińców w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Parzydełkowce

Dowiedz się: jakie jest środowisko życia, cechy morfologiczne i tryb życia parzydełkowców, jakie gatunki są przedstawicielami parzydełkowców oraz jakie są cechy wspólne tej grupy zwierząt, jakie jest znaczenie parzydełkowców w przyrodzie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Protisty

Dowiedz się: czym są protisty i jakie organizmy do nich zaliczamy, jak wygląda oddychanie, odżywianie i rozmnażanie u protistów, jak założyć hodowlę protistów, jakie są drogi zakażenia i zasady profilaktyki chorób wywoływanych przez protisty, czym są toksoplazmoza i malaria.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Bakterie

Dowiedz się: jak zbudowana jest komórka bakteryjna, gdzie występują bakterie, jakie są podstawowe formy morfologiczne bakterii, jakie są czynności życiowe bakterii, jakie są drogi rozprzestrzeniania się bakterii i zasady profilaktyki wywoływanych przez nie chorób, czym są gruźlica, borelioza, tężec, salmonelloza, jakie jest znaczenie bakterii w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Wirusy

Dowiedz się: dlaczego wirusy nie są organizmami, jakie są drogi rozprzestrzeniania się wirusów, jakie są zasady profilaktyki chorób wywoływanych przez wirusy, jakie są przykłady wirusowych chorób zakaźnych: grypa, ospa, różyczka, świnka, odra, AIDS, COVID-19.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Porosty

Dowiedz się: jak zbudowane są porosty, jak porosty odżywiają się, oddychają i rozmnażają, jakie jest znaczenie porostów w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Grzyby

Dowiedz się: gdzie żyją grzyby, jak zbudowane są grzyby, jak grzyby odżywiają się, oddychają i rozmnażają, jakie jest znaczenie grzybów w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Paprotniki

Dowiedz się: jak dzielimy paprotniki, jakie są wspólne cechy skrzypów, widłaków i paproci, jakie jest znaczenie paprotników w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mchy

Dowiedz się: jak zbudowane są mchy, jakie jest znaczenie mchów w przyrodzie, które rośliny są przedstawicielami mchów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Znaczenie ryb

Dowiedz się: jaką rolę odgrywają ryby w przyrodzie, jakie jest znaczenie ryb dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rozmnażanie i rozwój ryb

Dowiedz się: w jaki sposób ryby się rozmnażają, co to znaczy jajorodność, jak ryby dbają o potomstwo, jakie są zwyczaje niektórych gatunków ryb związane z ich rozwojem.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Jak ryba w wodzie

Dowiedz się: jakie są wspólne cechy ryb, co to znaczy, że ryby są zmiennocieplne, jak ryby przystosowały się do życia w środowisku wodnym.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Znaczenie płazów

Dowiedz się: jaka jest rola płazów w przyrodzie, jakie jest znaczenie płazów dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rozmnażanie i rozwój płazów

Dowiedz się: w jaki sposób rozmnażają się płazy, jak przebiega rozwój larwalny płazów, gdzie żyją larwy, a gdzie formy dorosłe płazów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Płazy jak amfibie

Dowiedz się: jakie są cechy wspólne wszystkich płazów, na jakie grupy dzielimy tę gromadę zwierząt, jak płazy przystosowały się do życia w dwóch środowiskach, jakie gatunki płazów występują w Polsce, co to znaczy, że płazy są zmiennocieplne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Znaczenie ptaków

Dowiedz się: jakie znaczenie mają ptaki w przyrodzie, jak człowiek wykorzystuje ptaki.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Ptasie zwyczaje

Dowiedz się: jak zachowują się ptaki w zależności od środowiska i trybu życia, czym są migracje ptaków, jakie są przyczyny migracji wybranych gatunków ptaków.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rozmnażanie i rozwój ptaków

Dowiedz się: jak zbudowane jest ptasie jajo, na czym polega jajorodność, co to są gniazdowniki i zagniazdowniki, jak wygląda opieka nad potomstwem u wybranych gatunków ptaków.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Z lotu ptaka

Dowiedz się: jak ptaki przystosowały się do lotu, co to znaczy, że ptaki są stałocieplne, jak zbudowane jest ciało ptaka, na czym polega oddychanie podwójne, jakie środowiska opanowały ptaki.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Znaczenie ssaków

Dowiedz się: jakie jest znaczenie ssaków w przyrodzie, jak człowiek wykorzystuje różne gatunki ssaków.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy: