Wyniki wyszukiwania

Filtry: Szkoła Ponadpodstawowa

Znaleziono 180

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Rozwiązywanie różnych równań kwadratowych - zadania

miniatura

Liczby spełniające układ równań

miniatura

Zastosowanie funkcji w życiu codziennym - gospodarka

miniatura

Zbiory liczbowe na osi liczbowej, przedziały

miniatura

Wyznaczanie boków trójkąta znając sinus, cosinus lub tangens

miniatura

Pole powierzchni stożka

miniatura

Odcinek łączący środki dwóch boków w trójkącie

miniatura

Ciąg rekurencyjny

miniatura

Wyprowadzenie wzoru na sumę początkowych wyrazów ciągu geometrycznego

miniatura

Dowód twierdzenia o kątach wpisanych opartych na łukach tej samej długości

miniatura

Twierdzenie sinusów

miniatura

Proste równania z wartością bezwzględną

miniatura

Postać iloczynowa

miniatura

Rozwiązywanie układów równań metodą podstawiania

miniatura

Czym są argumenty i wartości funkcji?

miniatura

Definicja logarytmu

miniatura

Korzystanie z tablic trygonometrycznych

miniatura

Przekrój osiowy stożka

miniatura

Twierdzenie Talesa

miniatura

Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

miniatura