Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 790

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Krokodyle

Dowiedz się: jakie są cechy wspólne wszystkich krokodyli, jak rozmnażają się krokodyle i jakie zamieszkują środowiska, w jaki sposób zdobywają pokarm, poruszają się i oddychają te gady, jakie grupy zwierząt zaliczamy do krokodyli.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Węże i jaszczurki

Dowiedz się: jakie są cechy anatomiczne i fizjologiczne jaszczurek i węży, jak rozmnażają się węże i jaszczurki, jakie gatunki węży i jaszczurek żyją w Polsce.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Żółwie

Dowiedz się: jakie są wspólne cechy anatomii i fizjologii żółwi, jak przebiega cykl życiowy żółwia, jakie są przykłady gatunków żółwi.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Ty gadzie!

Dowiedz się: jakie są wspólne cechy wszystkich gadów, że do gadów należą jaszczurki, węże, krokodyle i żółwie, jakie są główne przystosowania gadów do życia na lądzie, co to znaczy, że gady są zmiennocieplne, jak rozmnażają się gady i jak przebiega ich rozwój, jakie jest znaczenie gadów w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Zasada zachowania energii w praktyce

Dowiedz się: na czym polega zasada zachowania energii, jak wykorzystać zasadę zachowania energii do opisu zjawisk, jak wykorzystać zasadę zachowania energii mechanicznej do obliczeń.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Energia potencjalna sprężystości

Dowiedz się: co oznacza pojęcie energii potencjalnej sprężystości, od czego zależy energia potencjalna sprężystości, jak magazynować energię potencjalną sprężystości.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Energia kinetyczna

Dowiedz się: czym jest energia kinetyczna, od czego zależy energia kinetyczna, jak wyznaczyć zmianę energii kinetycznej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Moc

Dowiedz się: czym jest moc, w jakich jednostkach wyraża się moc, jaki jest wzór na moc.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Praca

Dowiedz się: czym jest praca w sensie fizycznym, jakim wzorem wyrażamy pracę, w jakich jednostkach podajemy wartość pracy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Co to jest energia?

Dowiedz się: co to jest energia, czym jest stan równowagi układu, jakie są przykłady różnych rodzajów energii, jak brzmi zasada zachowania energii.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Choroby układu dokrewnego

Dowiedz się: jakie są główne choroby spowodowane niedoborem lub nadmiarem niektórych hormonów, co to znaczy, że insulina i glukagon mają antagonistyczne działanie; dlaczego nie należy na własną rękę przyjmować preparatów i leków hormonalnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Gruczoły dokrewne i działanie hormonów

Dowiedz się: jak nazywają się gruczoły dokrewne człowieka, gdzie w ciele znajdują się gruczoły dokrewne, jak nazywają się hormony wydzielane przez gruczoły dokrewne, jakie funkcje pełnią hormony.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Higiena układu nerwowego

Dowiedz się: jakie są sposoby radzenia sobie ze stresem, jak substancje psychoaktywne wpływają na układ nerwowy, czym jest nerwica, depresja oraz uzależnienie, jakie mogą być skutki nadużywania kofeiny i leków.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Układ autonomiczny

Dowiedz się: jak działa autonomiczny układ nerwowy i co wchodzi w jego skład, jakie funkcje pełni część współczulna, a jakie przywspółczulna autonomicznego układu nerwowego.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Łuk odruchowy

Dowiedz się: co to jest łuk odruchowy, co to jest receptor, efektor, neuron czuciowy i neuron ruchowy, czym jest odruch wrodzony, a czym odruch nabyty, czym są odruchy warunkowe, a czym bezwarunkowe.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Ośrodkowy układ nerwowy

Dowiedz się: jak zbudowany jest ośrodkowy (centralny) układ nerwowy, jakie części tworzą mózgowie, jakie funkcje pełnią: mózg, rdzeń kręgowy i pień mózgu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Etapy życia człowieka

Dowiedz się: jakie są cechy fizycznego, psychicznego i społecznego dojrzewania człowieka, czym charakteryzuje się okres noworodkowy, niemowlęcy, poniemowlęcy, przedszkolny, szkolny, dojrzewania, dorosłości, starości, co to znaczy dojrzałość fizyczna, społeczna, psychiczna.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Ciąża i poród

Dowiedz się: jaką rolę pełnią gamety w procesie zapłodnienia, jakie są etapy rozwoju przedurodzeniowego człowieka, czym charakteryzuje się zygota, zarodek, płód, jaką rolę pełni łożysko, błony płodowe, pępowina, jakie czynniki wpływają na rozwój zarodka i płodu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Cykl miesięczny

Dowiedz się: jakie są fazy cyklu miesiączkowego kobiety, jakie hormony regulują cykl menstruacyjny, co to jest owulacja, co to jest i ile trwa menstruacja.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Żeński układ rozrodczy

Dowiedz się: jakie elementy tworzą żeński układ rozrodczy i jakie pełnią funkcje, jak zapobiegać chorobom przenoszonym drogą płciową, dlaczego należy wykonywać okresowe badania kontrolne, jak można wcześnie wykrywać raka piersi i raka szyjki macicy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: