Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 752

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Odbicie i rozproszenie światła

Dowiedz się: jak brzmi prawo odbicia światła, gdzie wykorzystujemy prawo odbicia światła, jaka jest różnica między odbiciem a rozproszeniem światła.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Cień i półcień

Dowiedz się: kiedy powstaje cień, a kiedy półcień, jaki jest mechanizm powstawania zaćmień Słońca i zaćmień Księżyca.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Światło i jego właściwości

Dowiedz się: jakie są podstawowe właściwości światła, jak światło rozchodzi się w ośrodkach jednorodnych i niejednorodnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Budowa, funkcje i higiena skóry

Dowiedz się: jakie funkcje pełni skóra, jak nazywają się elementy budowy skóry, jakie są częste choroby skóry oraz podstawowe zasady ich profilaktyki, jak rozpoznać grzybicę skóry i paznokci oraz czerniaka, dlaczego nadmierne opalanie zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwory skóry.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Smak, węch i dotyk

Dowiedz się: jak działają zmysły dotyku, smaku i węchu, gdzie znajdują się receptory właściwe tym zmysłom.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Narząd słuchu i równowagi

Dowiedz się: jak jest zbudowane ucho i czemu służą poszczególne jego elementy, jak hałas wpływa na zdrowie człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Narząd wzroku

Dowiedz się: jak jest zbudowane ludzkie oko i jak powstaje w nim obraz, jak sprawdzić, że mamy w oku plamkę ślepą, czyli tarczę nerwu wzrokowego, jakie są przyczyny powstawania wad wzroku, takich jak krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm i zez, oraz jak można korygować te wady.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Układ wydalniczy

Dowiedz się: czym jest wydalanie, jakie substancje są wydalane z organizmu człowieka, jakie narządy biorą udział w wydalaniu, co wchodzi w skład układu moczowego, jakie są częste choroby układu moczowego i jak im zapobiegać, dlaczego ważne jest okresowe badanie kontrolne moczu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Higiena i choroby układu oddechowego

Dowiedz się: jak palenie tytoniu (także bierne) wpływa na funkcjonowanie układu oddechowego, jaki jest wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ oddechowy, jakie są przykłady chorób układu oddechowego i jak się im zapobiega.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Wymiana gazowa

Dowiedz się: na czym polega wymiana gazowa, która faza oddychania jest fazą czynną, a która bierną, na czym polega wdech i wydech, które mięśnie biorą udział w wentylacji płuc, na czym polega wymiana gazowa wewnętrzna, a na czym zewnętrzna, czym się różni powietrze wydychane od wdychanego, jak samodzielnie zrobić model działania klatki piersiowej i płuc.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Budowa i funkcjonowanie układu oddechowego

Dowiedz się: jakie elementy tworzą układ oddechowy, jakie są funkcje układu oddechowego, jaki związek ma budowa różnych elementów układu oddechowego z pełnioną przez nie funkcją, jak powstaje głos.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Odporność człowieka

Dowiedz się: co to jest odporność wrodzona i odporność nabyta, jakie są sposoby nabywania odporności czynnej, biernej, naturalnej, sztucznej, jak działają szczepionki i surowice, po co wykonuje się przeszczepy, co to jest alergia, czym jest AIDS.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Budowa i funkcje układu limfatycznego

Dowiedz się: gdzie znajdują się narządy układu odpornościowego, jaka jest rola śledziony, grasicy, węzłów chłonnych i limfy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Higiena i choroby układu krążenia

Dowiedz się: jak wysiłek fizyczny wpływa na tętno i ciśnienie krwi, jak aktywność fizyczna i prawidłowa dieta wpływają na funkcjonowanie układu krążenia, jakie są choroby krwi i jak im zapobiegać, na czym polega anemia, białaczka, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, zawał serca, dlaczego trzeba regularnie robić badania kontrolne krwi, mierzyć tętno i ciśnienie tętnicze.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Skład i funkcje krwi

Dowiedz się: z czego składa się krew, jakie funkcje pełnią elementy morfotyczne i osocze, jakie są grupy krwi, jakie zasady obowiązują przy transfuzji, jak uniknąć konfliktu serologicznego.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Krwiobieg mały i duży

Dowiedz się: jakie elementy układu krwionośnego tworzą krwiobieg duży i mały, jak w układzie krążenia płynie krew odtlenowana, a jak natlenowana, jak działa mechanizm wymiany gazowej, co to znaczy, że układ krwionośny jest zamknięty.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Budowa i funkcje układu krążenia

Dowiedz się: jak jest zbudowany układ krążenia, jakie są funkcje elementów układu krążenia, jak wysiłek fizyczny wpływa na zmiany tętna i ciśnienia tętniczego krwi, kiedy wykonywać badania kontrolne krwi, jak mierzyć tętno i ciśnienie tętnicze.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Fale elektromagnetyczne

Dowiedz się: jak powstają fale elektromagnetyczne, jakie są rodzaje fal elektromagnetycznych, od czego zależą właściwości fal elektromagnetycznych, jakie jest zastosowanie fal elektromagnetycznych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Przemiany energii w ruchu drgającym

Dowiedz się: jakie przemiany energii zachodzą w ruchu drgającym.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Fale dźwiękowe

Dowiedz się: co może być źródłem dźwięku, jak powstają fale dźwiękowe, jakie wielkości fizyczne opisują fale dźwiękowe, od czego zależy wysokość i głośność dźwięku.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: