Wyniki wyszukiwania

Fraza:

Znaleziono 256

Dzielenie liczb naturalnych przez ułamki zwykłe

miniatura 06:36

Konstruowanie trójkątów

miniatura 06:39

Liczby całkowite na osi liczbowej

miniatura 08:39

Obliczanie czasu, gdy dana jest droga i prędkość

miniatura 09:17

Mnożenie liczb naturalnych - definicja i przykłady

miniatura 05:56

Metody dzielenia w pamięci - przykłady

miniatura 07:56

Ułamki właściwe, niewłaściwe i liczby mieszane

miniatura 05:37

Skracanie ułamków zwykłych - przykłady

miniatura 07:35

Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe - wprowadzenie

miniatura 12:04

Mierzenie długości łamanych

miniatura 04:46

Obwód prostokąta i obwód kwadratu - wprowadzenie

miniatura 08:38

Odejmowanie pamięciowe dużych liczb

miniatura 08:17

Cecha podzielności liczb przez 3

miniatura 09:09

Rozkład liczby na czynniki pierwsze - wprowadzenie

miniatura 10:58

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10,100,1000

miniatura 09:54

Dzielenie ułamków zwykłych przez ułamki zwykłe

miniatura 05:56

Zamiana jednostek pola - wprowadzenie

miniatura 06:15

Porównywanie liczb całkowitych

miniatura 05:12

Pamięciowe rozwiązywanie równań - równania jako zagadka

miniatura 08:39

Jednostki prędkości

miniatura 11:03