Wyniki wyszukiwania

Filtry: Szkoła Podstawowa IV-VI

Znaleziono 256

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Procenty - wprowadzenie

miniatura

Mnożenie ułamków przez liczby naturalne

miniatura

Podział czworokątów

miniatura

Pola figur złożonych

miniatura

Skala na planach i mapach

miniatura

Siatka prostopadłościanu i sześcianu

miniatura

Metody dodawania pamięciowego

miniatura

Potęgowanie - definicja i przykłady

miniatura

Odejmowanie pisemne „z pożyczaniem”

miniatura

Wyrażenia algebraiczne - suma, różnica, iloczyn, iloraz

miniatura

Obliczenia zegarowe

miniatura

Pole kwadratu i prostokąta - obliczenia praktyczne

miniatura

Zamiana jednostek masy - wprowadzenie

miniatura

Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe - wprowadzenie

miniatura

Odczytywanie liczb dziesiętnych zaznaczonych na osi liczbowej

miniatura

Porównywanie różnicowe ułamków dziesiętnych

miniatura

Zamiana procentów na ułamki i odwrotnie

miniatura

Obliczanie ułamka danej liczby

miniatura

Rysowanie rombów i równoległoboków

miniatura

Twierdzenie o sumie miar kątów wewnętrznych trójkąta

miniatura